Архивы рубрики ‘Статьи’

Жеке тұлғаның даралығын дамыту тәсілдерінің оқу-тәрбие процесінде қолданылуы

Щепарева Галина Геннадьевна   Мақсаты:Өзін оқыту үшін жауапты және қазіргі замандағы білім берудің барлық жағдайларына бейімдене алатын толық дамыған тұлға қалыптастыру. Міндеті:Білім берудің сапасын арттыру,шығармашылық жеке тұлғаның табысты дамуына ықпал ететін,оқытудың инновациялық нысандары мен әдістерін зерттеу. Жеке тұлғының даралығын дамыту –жаңа атау болғанымен,оның Шаталов,Лысенкова және тағы басқалардың педагогикаларынан аса айырмашылығы жоқ. Іс-әрекетердің арнайы реттілігі де
Читать полностью »

Работа по формированию языковой личности учащегося

Мукашева Бибигуль Съездовна   В наше время  каждый человек  имеет право на свободу слова. Но для реализации своего права  он должен быть наделен даром слова, умением  рассуждать, убеждать, доказывать. Для каждого человека важно то, насколько продуктивно он может пользоваться средствами языка. От этого зависит грамотность, которая проявляется  через речь и  письмо. Ю.Н. Караулов в книге
Читать полностью »

Рекомендации психолога родителям первоклассников

Алавацкая Ольга Валерьевна   Дорогие мамы и папы! Поступление в 1 класс для ребенка всегда сопровождается стрессом и требует от него огромных усилий в его преодолении и адаптации к новым условиям. Ребенок попадает в другую среду со своими законами и правилами, его окружают новые люди, с которыми необходимо выстроить отношения. Появляется новый авторитет – учитель.
Читать полностью »

Шертпе күйдің шебері

Хамитова Раушан Мараловна   Ән мен күйді ғасырлар бойы қасиеттеп, қадір тұтқан халқымыздың шежіресіне үңілер болсақ, өнер жұлдыздарының бірнеше буынын қасиетті Ақтоғай топырағы өз құшағынан ұшырыпты.Күй құдіретін жете түсініп, оны жан серігіне айналдырған, өткен ғасырлардағы атақты күйшілердің мұраларын зерделеп,Тәттімбет негізін салған Арқаның шертпе күйшілікті дәстүрін жалғастырып, өз жанынан да бірнеше күй шығарған Аққыздың (Мүгілсім) туғанына
Читать полностью »

Включение игры в режимные моменты ГПД и методика их проведения

Минина Елена Ивановна   Игры в начальной школе специалисты считают одним из самых продуктивных методов развития школьника. Благодаря им учащимся даются не только знания, но и происходит воспитание школьника, что влияет на физическое, интеллектуальное, умственное и гармоничное развитие учащегося. В жизни каждого ребёнка начальная школа это новый этап: школьнику предоставляется помощь открывать для себя новых
Читать полностью »

Тема: Агрессия и буллинг: работа с родителями и педагогами (семинар)

Ганина Екатерина Евгеньевна   Агрессия  (от лат. Aggressio — нападение) – индивидуальное или коллективное поведение или действие, направленное на нанесение физического или психологического вреда.                                      ( новейший психологический словарь п\р.В.Б.Шапаря)   Буллинг ( с англ. bullying, от bully — хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) обозначает запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать
Читать полностью »

Оқушылардың үлгермеушілігімен күресуде дәстүрлі емес әдістерді қолдану

Ахметова Зейнеп Санадхановна     Бүгінгі күнде адамды тұлға ретінде тануға көп көңіл бөлуде оның түсінігі, ойлау мәдениеттілігі  сонымен бірге оның жан-жақты дамуы. Өмірдегі іскерлікте шешімін табуға арнаулы орта мектепті бітірген, білімімен сусындаған, өз бетімен ойлай алатын  шәкірттерге , аяқ астынан болатын тосын жағдайларды шешу, біздің заманымызда қиын емес. Сондықтан да мектеп мұғалімдер ұжымы оқушылардың
Читать полностью »

Доклад «Современная семья: Актуальные проблемы воспитания»

Смагулова Гульнар Каиржановна   Отношения в современной семье можно представить в виде формулы: Система семейных отношений= (родители родители) +(родители+дети) +(дети+дети). Мы рассмотрим отношения родителей и детей. Эти отношения принято называть стилем семейного воспитания. От стиля семейного воспитания в значительной мере зависит психическое и в целом — общее развитие ребенка. Воспитание по типу Золушки. Родители, которые
Читать полностью »

Кітапхана — ұлтық тәрбиесінің қайнар көзі

Ахметова Гульнара Хасеновна   Бүгінгі таңда  барлық  адамзаттыңалдында  тұрған  басты  мақсаттарының  бірі  білімді  ұрпақ  тәрбиелеу.  Ойлай  болса, біздің  барлық  іс  әрекетіміз  осы  бағытта  болу  керек.  Ал  ұрпақ  білім  қайдан  алады?  Әрине, кітаптан.  Ойткені  тәрбие менбілім  егіз  ұғым  десек, жан  жақты  білім  мен  тәрбие  беретін  мәдени  орындардың  бірі  мектеп  кітапханасы. Президентіміз  Н.Ә. Назарбаев  Қазақстан  халықына  арнаған 
Читать полностью »

Мини – тренинг «Как себе помочь»

Епифанова Лидия Николаевна   Способов борьбы со стрессом достаточно много. Но существует ряд правил, которые можно назвать универсальными. Данный тренинг предназначен для категории людей  испытывающих все признаки стресса. Тренинг обучает ауторелаксации (саморасслабление, саморегуляция), упражнения на дыхание  и мышечное  расслабление.  Эти техники доступны каждому и не требует особых затрат.     Мини – тренинг «Как себе
Читать полностью »