Архивы рубрики ‘Статьи’

Финансовые ресурсы и их виды

Қоблан Молдир Данияловна   Финансовые ресурсы – это совокупность фондов денежных средств, находящихся в распоряжении хозяйствующих субъектов, государства, домашних хозяйств, т.е. это деньги, обслуживающие финансовые операции. Они образуются в процессе материального производства, где создается новая стоимость и возникают ВВП и НД. Поэтому объем финансовых ресурсов зависит от величины ВВП и НД. Субъектами финансовых ресурсов выступают:
Читать полностью »

Республиканский бюджет как инструмент управления экономикой страны

Қоблан Молдир Данияловна   Республиканский бюджет является важнейшим звеном финансовой системы страны, отражая содержание процессов производства и распределения общественного продукта и национального дохода, бюджет представляет собой экономическую форму образования и использования основного централизованного фонда денежных средств страны. В республиканском бюджете реально воплощен принцип финансовой централизации, который осуществляется государством. Централизованные финансовые ресурсы позволяют стране обеспечивать запланированные
Читать полностью »

Мнемотехника в обучении связной речи детей младшего школьного возраста с нарушением зрения

Герт Ксения Александровна   Детям с нарушением зрения сложно связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных собятиях из окружающей жизни. Они не любят учить стихи, пересказывать тесты. Не владеют приёмами и методами запоминания. Заучивание стихотворений вызывает у них большие трудности, быстрое утомление и отрицательные эмоции. Проблемы в речи детей: односложная, состоящая лишь
Читать полностью »

Эссе: Мен заманауи өндірістік оқыту шеберімін

Габдуллина Набира Шакеновна   Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған — өндірістік оқыту шебері  болу –уақыт талабы. «Мұғалімдер-қоғамның еңбілімді, ең отаншыл, білгілеріңіз келсе, ең «сынампаз» бөлігі болып табылады», — деп Елбасы Н. Ә. Назарбаев бекер айтпаса керек. Сондықтан да бүгінгі таңда тәуелсізелімізге білікті маман, өз  ісінің шебері  қажет. Өндірістік оқыту шебері,
Читать полностью »

Оқу-тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыру түрлері

Сарсенбиев Рашид Махталиевич   Қазақстан Республикасында күн артқан сайын малмен айналысатын   шаруашылықтардың саны артып келеді. Осы шаруашықтағы малды әр түрлі жұқпалы аурулардан қорғау немесе емдеу ветеринар мамандарына жүктеледі. Болашақ мал дәрігерлерін дайындау, олардың қазіргі заман талабына сай болуы уақыт өткен сайын қайрана түсуде, себебі өркениетті мемлекеттер адам денсулығына өте қатты көңіл бөлуде. Дүниежүзілік қауымдастықтан мемлекетіміз
Читать полностью »

Тәрбиеші – оқушыны ынталандырушы, бағыт беруші негізгі тұлға

Мергалимова Жадыра Курмановна   Бүгінде заман талабына сай білім беру орындарында инновациялық әдістерді қолданып, шәкірт тәрбиелеу жүйесі енгізілді. Бұл бастама оқушылардың тұлға ретінде қалыптасуына, жан-жақты жетілуіне, ой-санасын дамытуға өз септігін тигізеді. Ғылым саласындағы жаңару мен жаңғыру үдерісі Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы халыққа жолдауында да айтылып келеді. Қазақстан халқына арнаған Жолдауында: «Біз Қазақстанның барлық азаматтарының отаншылдық сезімі
Читать полностью »