Архивы рубрики ‘Статьи’

Развитие креативности мышления как основы научно- исследовательской деятельности учащихся

Хан Татьяна Николаевна   Новая ситуация в обществе и в системе образования требует подготовки специалиста нового типа, способного эффективно и продуктивно работать в постоянно изменяющихся условиях. Сегодня необходимо не только обладать высоким уровнем знаний, умений, навыков, психолого-педагогической компетентностью, но и нетрадиционно подходить к решению различных ситуаций, организовать свою деятельность на творческой основе. Именно поэтому, как
Читать полностью »

Использование модульного подхода при реализации образовательных программ в системе технического и профессионального образования

Фефелова Марина Викторовна   Цель работы: пропаганда и внедрение компетентностно-ориентированных образовательных технологий; Задачи работы: участвовать в трансляции передового педагогического опыта.   Современная система подготовки и переподготовки профессиональных кадров в условиях модернизации  технического образования должна создавать образовательную среду, отвечающую требованиям инновационной экономики. Образовательная среда должна обеспечить соответствие качества профессионального образования запросам работодателей. Создание условий для формирования профессиональных
Читать полностью »

Педагогическая технология формирования грамматического строя речи слабослышащих учащихся на уроках русского языка

Тыщенко Наталья Юнызовна   На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем речевого развития слабослышащих детей является формирование грамматического строя речи. Решение этой проблемы в современной сурдопедагогике осуществляется с учётом закономерностей речевого развития детей в норме на этапе онтогенеза. Формирование практических грамматических умений осуществляется на специфических уроках формирования грамматического строя речи  – уроках русского языка,
Читать полностью »

Оқу-тәрбие үрдісіндегі ақпараттық-қатынастық технология

Туяков Еркин Кайырбайулы   Мақсаты: білім беру саласында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы білімнің  сапасын арттыру , білім беру үрдісін интенсификациялау мен модернизациялаудың тиімді тәсілдерін пайдалану. Міндеттері: оқу үрдісінде ақпараттың технологияларды іске асырудың жүйелі ғылыми-әдістемелік жолын анықтау; оқушылардың тәжірибелік іс-әрекетінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың әдістемесін жасау; мұғалімдердің ақпараттық технологияларды меңгеру және оқу үрдісінде пайдалану бойынша кәсіби біліктерін жетілдіру; оқушыларды білім,
Читать полностью »

Ағылшын тілі сабағында ойын элементтерін пайдалану тиімділігі

Тусутаева Динара Кадыровна   Мақсаты: Ойын түрлері арқылы оқушылардың сөйлеу, ойлау, жазу іскерлігін дамыту. Шет тілін үйренуге деген ынталарын арттыру. Қарым-қатынас барысында өзін еркін ұстауға тәрбиелеу. Міндеттері: оқушы өз бетімен жұмыс істеу үйренеді; сөздік қоры молайады; зейін қалыптасады; ойын арқылы диалогтік оқыту дамиды; өзін-өзіне сенімділік арттады; «Адам ұрпағымен мың жасайды»- дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы
Читать полностью »

Интеграция и внедрение семи модулей Программы на уроках русского языка в 4 классе с казахским языком обучения.

Тунгатарова Алия Медиахметовна   Цель:  эффективность процесса обучения через внедрение семи модулей Программы на уроках в начальной школе. Задачи: разработка, апробация и внедрение в практику современных педагогических технологий, направленных на эффективное решение тех приоритетных задач, которые заявляет педагогический коллектив; использование новых, повышающих эффективность способов, средств подачи информации, обучения самостоятельному поиску нужной информации, проверке ее адекватности,
Читать полностью »

Өзге ұлт өкілдеріне тіл дамыту сабақтарын меңгерту жолдары

Төлеуова Айнаш Иманалина   Мақсаты: Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету барысында студенттің сөйлеу мәдениетін және жазба тілін дамытумен қатар ой-өрісін, дүниетанымын қалыптастыру. Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқыту жүйесінің жаңа технологиялары оқыту үдерісінен кеңінен орын алып келеді. Әрбір ұстаз өзі таңдаған технология бойынша білім деңгейін көтеруге бар күш-жігерін жұмсайды. Ертеңгі еліміздің қамын ойлайтын, мемлекеттік тілде
Читать полностью »

Жаңа иновациалық технологиялар экономикалық пәндерге тиімділігі

Токтабаева Асия Бейбутовна   ХХІ  ғасыр-бұл ақпарттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Оқытушының  басты мақсаты-қоғамның сұранысына лайықты ізгілік қасиеттерді бойына сіңірген тұлғаны тәрбиелеу болып табылады. Кез келген технология білім берудің мақсатынан бастап оның түпкі нәтижесіне дейінгі аралықтағы оқытудың әдістемелік жүйесіне енетін барлық компонеттің біртұтас ортақ мүддеге
Читать полностью »

Деңгейлеп оқыту технологиясы

Тергеубаева Кулпан Амановна   Дамыта оқыту технологиясы қазіргі уақытта жаңа технологиялардың бірі деп келеді. Дамыта оқытудың негізін Ян Амос Коменский өзінің 17 ғасырда «Ұлы дидактикасында» айтып талдап берген. Содан кейін орыс ғалымдары К.Д.Ушинский, Л.С.Выготский еңбектерінде қарастырылып, 1969 жылдары Ресей ғалымдары Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов көтерді. Д.Б.Эльконин мен В.В.Давыдовтың зерттеулері оқушыны «субъект» ретінде тануға бағытталды. Ұстаздық деген
Читать полностью »

Жекелей оқыту әдіс технологиясы (ТИСО)

Темиргалиева Айжан Ермухамбетовна   «Ұстаз болу – жүректің батылдығы, ұстаз болу – жүректің батырлығы» демекші, ұстаздық теңіздей дархан жүректілікті қажет етеді.  Ұстаздық шеберлікті, ізденімпаздықты, шығармашылықты талап етеді. Қазіргі таңда қоғам алдында қойылып отырған басты мақсаттардың бірі – бүкіл білім жүйесін түбегейлі жаңартып, жастарға сапалы білім беру,  жеке бастың тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған. Сапалы білім беру
Читать полностью »