Архивы рубрики ‘Статьи’

Доклад: Развитие связной речи дошкольников с использованием мнемотехники

Коркина Галина Владимировна   Оглавление: 1.Введение 2.Основная часть 3.Практическая работа 4.Заключение 5.Список использованной литературы   Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально
Читать полностью »

Білім берудің сарқылмас қорын жаңғырту: жағдайы мен болашағы

Махашева Жазира Бековна Болатбаева Балауса Тоқтарқызы     Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті — ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясы мен инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық
Читать полностью »

Здоровое питание – здоровая жизнь!

Алымбекова Сауле Бряновна   Система правильного питания –база, на основе которой  строится общее состояние организма, настроение и здоровый внешний вид, заменить который не в состоянии никакая косметика. Если придерживаться самых основных правил правильного питания, то большинство болезней обойдут вас стороной, Вы всегда будете бодры  и энергичны. Существует большое количество разнообразных систем правильного питания. Важно понимать,
Читать полностью »

Нефть как альтернатива топливу

Студент 2 курса: Айтжан Султан Бердыбекұлы Научный руководитель: Туловская Елена Геннадиевна, преподаватель химии и биологии   Актуальность: Топливо- как главный источник энергии будущего. Цель работы: путем проведения исследований изучить все свойства топлива, виды и типы.   Задачи исследования: Научиться различать типы нефти.   Методы исследования: поиск, изучение и анализ теоретического материала; проведение опытов и их
Читать полностью »

Мектепке дейінгі ұйымдағы әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың инновациялық бағыты

Қуанышқалиева Айжан Кенжешовна   ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту стандартында мектепке дейінгі ұйымдарда зияткерлік, тұлғалық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуымен  тұлға қалыптастыру басты міндет болып берілуде. Жалпы мектепке дейінгі ұйымда тәрбиелеу мен оқыту процесінде  педагогикалық білімі бар тәрбиешілер қатысады, десек те осы педагогтарға бағыт беріп, жаңашыл әдістерді таныстырып, білім  сапасын арттыруда әдіскердің 
Читать полностью »

Электротехника пәнін оқыту барысында жеке тұлғаның шығармашылық қабілетін дамыту

Балдыбекова Кульбахан Алипбаевна   Қазіргі қоғамда болып жатқан түбірлі өзгерістерге байланысты жас ұрпақтың дүниені ғылыми тануын, өз бетінше ғылыми тұрғыда ойлай алуын, өз ойын ашық айтуын қалыптастыру қажет. Қазіргі кезде жалпы білім беретін орта мектептердегі оку — тәрбие үрдісін дұрыс ұйымдастырудың бірден-бір жолы ғылым негіздерінен білім берумен қатар, сол білімді алуға ынталылыкты, яғни окушылардың танымдық
Читать полностью »