Воздействие цвета на психологическое состояние учащихся

Ганина Екатерина Евгеньевна   Цель: Изучить как цвет влияет на поведение и работоспособность детей. Задачи: Сбор теоретического материала по теме. Выявить любимый цвет у учащихся 5х классов 3.Изучить влияние красного цвета на психику человека Разработать рекомендации по использованию цветовой гаммы в ученических кабинетах.   Мы живём в мире цвета и совершенно не задумываемся о том,
Читать полностью »

Обучение умению критической оценки аудирования на иностранном языке. Эксперимент.

Галькевич Александр Николаевич   В статье дается обоснование и описание  эксперимента формирования у студентов умений критически оценивать аудиоматериал, при изучении английского языка. Цель  работы определение умений критического восприятия аудирования. Объект исследования умение студентов воспринимать и анализировать аудиоматериал. В исследовании понятие критической оценки формируется из четырех компонентов: 1) прослушивание материала; 2) сравнение понятий, подлежащих оценке на
Читать полностью »

Инновационная культура педагога

 Человек критического ума,  склонный к анализу,  умеющий  отделять нужное от ненужного,  как правило, обладает сильным духом. А тот, кто не размышляет над услышанным и увиденным,  не только не приобретает нового,  но и теряет старые познания. Дух его слабнет. Абай   Разнообразные педагогические технологии в новой педагогической системе ставят проблему адаптированности к конкретным условиям конкретного образовательного
Читать полностью »

Жаңа технология негізінде оқушылардың ауызекі тілде сөйлеу қабілеттерін дамыту

Бутеева Майра Сапаровна   Нағыз сабақ – ол әрқашан сұхбат, іздене, дайындала, үйрене, кеңесе, шәкірттер болашағын ойлай жасалған еңбек пен тәжірибенің бірлігі. Білім беру жүйесіндегі қазіргі талап, сабақты ұйымдастырудың тиімді, жолдарының бірі – оқытудың жаңа технологияларын орынды қолдану болып табылады. Оқушыларды өздігінен шығармашылықпен жұмыс жасай алатын деңгейге жеткізу. Педагогикалық жаңа технологияларда оқыту барысында көздеген мақсатымызға
Читать полностью »

Қазақ тілі сабағында деңгейлеп оқыту технологисын қолданудың тиімділігі

Бопышева Кульмахара Смановна   Ұсынып отырған тақырыптың мақсыты: қазіргі заманға сай  деңгейлеп оқыту технологиясын қолдана отырып, келешек ұрпаққа   тәрбие арқылы жан-жақты білім беріп, ойлау белсенділігін дамытып, тапқырлық, іздемпаздық, қасиеттерін қалыптастырады деген тұжырымға тоқталдым. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, рухани, азаматтық және де басқа көптеген адам келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді,өзін-өзі дамытуға көмектеседі. Демек, жаңа технологиялық
Читать полностью »

Модульдік оқыту технологиясының тиімділігі

Бопышева Кульмахара Смановна   Тақырыпта модульдік оқыту технологиясының тиімділігі қарастырылып,оқушылардың өз бетінше білім ала отырып, қазақ тілін жетік білуге, үйренуге деген қызығушылықтарын арттырады деп ой-пікіріммен бөліскім келеді. .     Тіл-рухани байлығымыздың қайнар бұлағы. Бүгінгі таңда тілді меңгерту ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Өзге ұлт өкілдері студенттерінің қазақ тілінде сөйлеуін, мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін
Читать полностью »