Основные понятия и аксиомы стереометрии. Параллельность прямых в пространстве

Қамқоршылар — мейірімді жандар

Буксукбаева Айман Анарбековна   Қамқоршыларға арналған жиналыс   18.11.2016 жылы сағат 11.00 – де жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған білімгерлердің қамқоршы қорғаншыларымен бала тәрбиесіне байланысты жиналыс  және мамандармен кездесу өткізілді. Қамқоршы-қорғаншылардан сауалнама, қолдарына жадынама таратылды.   Әлеуметтік педагог – білім беру мекемесінің студенттердің әлеуметтік және кәсіптік өзін-өзі дамыту үшін жағдай жасайтын, оқытушылардың және ата-аналардың ізгілік,
Читать полностью »

Арнайы пәндер оқытуда интерактивті техника мен технологияларды қолдану — бәсекеге қабілетті маман қалыптастырудағы басты заман талабы

Тұмабаева Дәрия Серікқызы   «Кәсіптік және техникалық білім беру кәсіби стандарттарға негізделіп, қатаң түрде экономиканың қажеттіліктеріне өзара байланыстырылуы керек». Н.Ә. Назарбаевтың Халыққа Жолдауынан.   Қайырлы күн, ел еңсесін еңсеген елім деп жүрегі соққан  құрметті ел ағалары! Сөзімді бастамастан бұрын өзімді таныстырып өтсем, бүгінгі жас маман – ертеңгі бас маман тәрбиелеуде үлкен рөл қосып отырған, Шығыс
Читать полностью »

Мир моих чувств

Ахметова Асем Сериковна   Класс:  5 Ценность: покой Качества: самообладание, уравновешенность, самоконтроль.   Цель: расширить у учащихся представления о внутреннем мире через обретение внутренней гармонии. Задачи: — раскрытие значимости стремления к гармонии в отношениях с самим собой и с окружающими; — развитие умений и навыков самообладания, уравновешенности, самоконтроля; — воспитание стремления к постоянному положительному, позитивному
Читать полностью »

Общечеловеческие ценности – основа семейного воспитания

Ахметова Асем Сериковна   План родительского собрания       Цель: Раскрыть важность общечеловеческих ценностей в духовно-нравственном воспитании детей. Задачи: 1.  Расширение знаний родителей о психолого-педагогических основах программы нравственно-духовного образования «Самопознание». 2. Формирование   представления родителей об аксиологических основах программы нравственно-духовного образования «Самопознание». 3. Воспитание чувства ответственности родителей за воспитание детей.   План: 1. Психолого —
Читать полностью »

Особенности первоначального этапа обучения игре на аккордеоне

Ликарь Фаина Акрамовна   Разработка открытого урока по классу аккордеона 1 класс ДШИ     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К открытому уроку     Цель урока: Создание условий для овладения учащейся первоначальных навыков игры на аккордеоне, расширение творческих задатков ребенка.   Задачи урока: Обучающие: В интересной для ребенка форме развивать и закреплять навыки исполнения пьес,  выразительных средств
Читать полностью »